กิจกรรมรณรงค์ "สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ" ต.เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

3 ก.ย. 2561 |

กิจกรรมรณรงค์ "กีฬาปลอดควัน การแข่งขันปลอดเหล้า" (ขุนด่านเกมส์) จ.นครนายก

3 ก.ย. 2561 |

กิจกรรมรณรงค์ "อาสาทำดี รวมพลฅนสร้างฝาย" ต.เกาะขันธ์ จ.นครศรีธรรมราช

3 ก.ย. 2561 |

กิจกรรมรณรงค์ "ปั่นยกครัว เก็บขยะทั่วชุมชน รวมพลไทย-พม่า อาสาทำดี" ต.แม่ปะ จ.ตาก

3 ก.ย. 2561 |

กิจกรรมรณรงค์การแข่งขันจักรยานทางไกล "CHARITY RIDE FOR ELDERLY" 2016 ต.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

3 ก.ย. 2561 |

กิจกรรมรณรงค์ "ปั่นยกครัว แอ่วทั่วชุมชน รวมพลคนฮักสุขภาพ มาร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ" ต.อุโมงค์ จ.ลำพูน

3 ก.ย. 2561 |