สร้างภูมิ คุ้มนิเวศ ปฏิบัติการชุมชนภิวัฒน์รับมือภาวะโลกร้อน เกาะสีชัง จ.ชลบุรี

3 ก.ย. 2561 |

กีฬาปลอดควัน การแข่งขันปลอดเหล้า จ.นครนายก

3 ก.ย. 2561 |

อาสาทำดี รวมพลฅนสร้างฝาย ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

3 ก.ย. 2561 |

ปั่นยกครัว เก็บขยะทั่วชุมชน รวมพลไทย-พม่า อาสาทำดี ต.แม่ปะ จ.ตาก

3 ก.ย. 2561 |

Tour of Wangnamyen 2016 : CHARITY RIDE FOR ELDERLY ต.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว

3 ก.ย. 2561 |

ปั่นยกครัว แอ่วทั่วชุมชน รวมพลคนฮักสุขภาพ มาร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ ต.อุโมงค์ จ.ลำพูน

3 ก.ย. 2561 |