อาสาทำดี รวมพลฅนสร้างฝาย ต.เกาะขันธ์ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

3 ก.ย. 2561 |
"กิจกรรมรณรงค์ อาสาทำดี รวมพลฅนสร้างฝาย"
วันที่ 5 มิถุนายน 2559

      กิจกรรมรณรงค์ อาสาทำดี รวมพลฅนสร้างฝาย (5 มิถุนายน 2559) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3 สสส.) ศจค.เกาะ และภาคีเครือร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ (วันสิ่งแวดล้อมโลก) โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมรณรงค์จำนวน 746 คน


VDO รณรงค์ คลิกที่นี่