ปั่นยกครัว เก็บขยะทั่วชุมชน รวมพลไทย-พม่า อาสาทำดี ต.แม่ปะ จ.ตาก

3 ก.ย. 2561 |
"กิจกรรมรณรงค์ ปั่นยกครัว เก็บขยะทั่วชุมชน รวมพลไทย-พม่า อาสาทำดี : Family Ride to Maepa Clean"
 
      กิจกรรมรณรงค์ ปั่นยกครัว เก็บขยะทั่วชุมชน รวมพลไทย-พม่า อาสาทำดี : Family Ride to Maepa Clean (24 เมษายน 2559) ซึ่งเป็นความ
ร่วมมือระหว่างสำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3 สสส.) องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ และภาคีเครือร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมรณรงค์จำนวน ๕๐๖ คน
 

VDO รณรงค์ คลิกที่นี่