ปั่นยกครัว แอ่วทั่วชุมชน รวมพลคนฮักสุขภาพ มาร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ ต.อุโมงค์ จ.ลำพูน

3 ก.ย. 2561 |
 
"กิจกรรมรณรงค์ปั่นยกครัว แอ่วทั่วชุมชน รวมพลคนฮักสุขภาพ มาร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ" 
 
    กิจกรรมรณรงค์ปั่นยกครัว แอ่วทั่วชุมชน รวมพลคนฮักสุขภาพ มาร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ (20 ธันวาคม 2558) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน (สำนัก 3 สสส.) จังหวัดลำพูน เทศบาลตำบลอุโมงค์ และภาคีเครือร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมรณรงค์ โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมรณรงค์จำนวน 1,140 คน
 
VDO รณรงค์ คลิกที่นี่